LEGE OHARRA ETA PRIBATUTASUN POLITIKA

LEGE OHARRA ETA PRIBATUTASUN POLITIKA

LEGE-OHARRA ETA PRIBATUTASUN-POLITIKA

LEGEZKO OHARRA -WEBGUNEAREN TITULARRAREN IDENTIFIKAZIOA

Centro DE AYUDA ESPECIALIZADO, S.L. (aurrerantzean, ENPRESA) enpresak Erabiltzaileen esku jartzen du dokumentu hau, informazioaren gizartearen eta merkataritza elektronikoaren zerbitzuei buruzko 34/2002 Legean ezarritako betebeharrak betetzeko eta webgunea erabiltzeko  eta baita baldintzen berri emateko.

Lege-ohar honek web gune honetako edukien sarbidea eta erabilera arautzen ditu, eta ENPRESA horren titularra eta administratzailea da. Ondoren zehazten diren termino eta baldintzen arabera erabiliko dira.

Webgune hau erabiltzean, termino eta baldintza horiek onartzen dituzu eta horien mende jartzen zara. Ados ez bazaude, mesedez, ez erabili web gune hau edo bertan eskainitako zerbitzuak, bestela, zure aldetik onarpena dagoela ulertuko dugu.

Webgune hau erabiltzeak esan nahi du erabat onartzen direla erabilera baldintzak orokorrean eta baita zehaztutako baldintzak eta terminoak. Baldintza  horiek ENPRESAk argitaratzen ditu erabiltzailea webgune honetara sartzen den unean. Horregatik guztiagatik, erabiltzaileak arretaz irakurri behar ditu baldintza hauek webgune honetara sartzen den bakoitzean, aldaketak izan baititzakete.

Domeinua:  www.caezurekin.biz CENTRO DE AYUDA ESPECIALIZADO, S.L.ren jabetasunean.
IFK: B-95.356.143
Helbidea: Txorierri Etorbidea, 46 – Pol. Berreteaga, 6 – MÓD. C 48150 Sondika (Bizkaia)
Telefono zenbakia: +34 94.421.92.00
Faxa: +34 94.472.03.57
Emaila: info@caezurekin.biz
Legezko arduraduna: Vicente Verde López – Administratzailea
Bizkaiko Merkataritza Erregistroan inskribatuta dago: 4506 liburukia, 1601 folioa, BI-42082 orria.
CENTRO DE AYUDA ESPECIALIZADO, S.L.
laguntza-zentroak da, desgaitasuna duten pertsonei arreta emateko zerbitzuak eskaintzen ditu.

Kontratazio baldintza orokor hauek 2022/01/01ean eguneratuta daude.

 

INFORMAZIOAREN GIZARTEAREN ZERBITZUEI ETA MERKATARITZA ELEKTRONIKOARI BURUZKO LEGEA (LSSICE)

ENPRESAK honako lege hauetan ezarritako baldintzak betetzen ditu: 34/2002 Legea, uztailaren 11koa, gizarteko informazioaren zerbitzua eta merkataritza elektronikoaren zerbitzuei buruzkoa (LSSICE); 2016/679 Araudian (UE), apirilaren 27koa (RGPD), pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez; eta 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa (LOPDGDD) datuen babesari buruzkoa eta eskubide digitalen buruzkoa, eta horiek garatzeko araudiak bermatzea, eta horretarako sortu du lege-ohar hau.

Jakinarazten dizugu, LSSICE Legearen 21. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, debekatuta dagoela publizitatea bidaltzea edo sustapen-komunikazioak posta elektronikoz edo beste komunikabide elektroniko baliokide batez bidaltzea, baldin eta aldez aurretik komunikazio horien hartzaileek eskatu edo berariaz baimendu ez badituzte.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa ez da aplikatuko aldez aurreko kontratu-harremana dagoenean, baldin eta zerbitzu-emaileak hartzailearen harremanetarako datuak modu zilegian lortu baditu eta bere enpresaren produktu edo zerbitzuei buruzko merkataritza-komunikazioak bidaltzeko erabiltzen baditu, beti ere horiek hasieran bezeroarekin kontratatu zirenen antzekoak badira.

Bestalde, zerbitzuen hartzaileen eskubideei dagokienez, 22. artikuluak adierazten du hartzaileak edozein unetan ezeztatu ahal izango duela merkataritza-komunikazioak jasotzeko emandako baimena,  beti bidaltzaileari bere borondatea jakinarazten duelarik. Horretarako, zerbitzu-emaileek prozedura errazak eta doakoak gaitu beharko dituzte, zerbitzu-hartzaileek emandako baimena baliogabetu ahal izan dezaten. Komunikazioak posta elektronikoz bidaltzen direnean, bide horrek nahitaez izan beharko du helbide elektroniko bat edo eskubide hori egikaritzeko balio duen beste helbide elektroniko bat sartzea, eta debekatuta egongo da helbide hori ez duten komunikazioak bidaltzea. Era berean, prozedura horiei buruzko informazio eskuragarria eman beharko dute, bitarteko elektronikoen bidez.

Zerbitzu-emaileek datuak biltegiratzeko eta berreskuratzeko gailuak erabili ahal izango dituzte hartzaileen ekipo terminaletan, baldin eta horiek baimena eman badute datuen erabilerari buruzko informazio argi eta osoa eman ondoren, bereziki datuen tratamenduaren helburuei buruzkoa, datuak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan(LOPDGDD) xedatutakoaren arabera. Teknikoki posible eta eraginkorra denean, datuen tratamendua onartzeko hartzailearen baimena nabigatzailearen edo beste aplikazio batzuen parametro egokiak erabiliz eman ahal izango da.

Aurrekoak ez du eragotziko izaera teknikoko biltegiratzea edo sarbidea, komunikazio bat komunikazio elektronikoen sare baten bidez transmititzeko edo behar-beharrezkoa den heinean, hartzaileak berak eskatutako informazioaren gizarteko zerbitzu bat emateko baino ez bada.

 

PRIBATUTASUN-POLITIKA

Datu pertsonalak babesteko xedapen berriek ikuspegi berri bat ezartzen dute datu pertsonalak kontrolatzeko eta tratatzeko. Gure pribatutasun-politika berrikusi eta baldintza berrietara egokitu dugu, eta datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazio eta gardentasun handiagoa eskaini nahi dugu.

ENPRESAK webguneko erabiltzaileei jakinarazten die zer politika duen erabiltzaileen eta bezeroen datu pertsonalen tratamenduari eta babesari buruz, haien webgunearen bidez zerbitzuak kontratatzeagatik edo nabigatzeagatik lor daitezkeenak.

Apirilaren 27ko (RGPD) 2016/679  Araudian (UE) , datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoen babesari buruzkoan, eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan (LOPDGDD), Datuak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoan, ezarritakoa betez, ESAren datu pertsonalen eta haren garapen-araudien berri ematen dizugu. Datu horiek ENPRESAren jabetzako fitxategi analogiko eta automatizatuetan sartuko dira, kontratu bidez adostutako zerbitzuak emateko eta mantentzeko, bai eta produktu eta zerbitzu berriei buruzko informazioa emateko ere. Webgune honetako formularioen bidez ematen dizkigun datuen tratamendua pribatutasun-politika horrek berak arautuko du.

Datu pertsonalen tratamendutzat joko dira modu automatizatuan edo automatizatu gabe egiten diren eragiketak, kudeaketa eta prozedura teknikoak, datu pertsonalak biltzea, biltegiratzea, aldatzea, transferitzea eta bestelako ekintzak ahalbidetzen dituztenak.

Jasotako datuak konfidentzialtasunarekin eta legez ezarritako segurtasun-neurriekin gordetzen dira, eta ez dira utziko edo partekatuko ENPRESAkoak ez diren hirugarrenekin.

Datuak modu zilegi, leial, garden, egoki, mugatu, zehatz eta eguneratuan tratatuko dira. Kontrakoa jakinarazten ez diguzun bitartean, ulertuko dugu zure datuak ez direla aldatu eta edozein aldaketa jakinarazteko konpromisoa hartzen duzula.

ENPRESAK ez du aurreikusi bere datuak hirugarren bati jakinaraztea, uztea edo ezagutaraztea, erabiltzailearen aldez aurreko baimenik gabe. Hala ere, ENPRESAk beste enpresa eta profesional batzuekin azpikontratatu ahal izango du zerbitzu guztien edo zerbitzuren baten gauzatze materiala, baina jakinarazpen hori ez da inola ere datuen lagapena izango, eta erabiltzaileari bermatuko dio emandako datuak ez direla aplikatuko eta ez direla erabiliko, horretarako ezarritako helburuetarako soilik.

ENPRESAK erabiltzaileei jakinarazten die beren datu pertsonalak ez zaizkiela hirugarrenei jakinaraziko, salbu eta datuen jakinarazpen hori legezko betebehar batean babestuta badago edo zerbitzu bat emateak berekin badakar tratamendu-arduradun batekin kontratu-harremana izatea. Azken kasu horretan, honako hauek izan daitezke datuen hartzaileak: taldeko enpresak (baleude), ondare-kaudimeneko enpresak (ez ordaintzekotan, indarrean dagoen araudiak ezarritako prozedura eta bermeen bidez komunikatuak) eta zerbitzuak behar bezala emateko beharrezkoak diren tratamenduaren arduradun jakin batzuk.

ENPRESAK irizpide zorrotzak ditu tratamendu-arduradunak hautatzeko, eta konpromisoa hartzen du, kontratu bidez, bakoitzarekin datuak babestearen arloan ezarritako betebeharrak bete eta betearazteko.

Zerbitzu bat emateko ematen dizkiguzun datu pertsonalak gutxienekoak izango dira kontratua egin ahal izateko, kontratatzen dituzun zerbitzuak eskaini ahal izateko eta legezko betebeharrak betetzeko.

Datuak legez ezarritako epeetan gordeko dira.

 

ENPRESAK konpromisoa hartzen du bere fitxategietako datu pertsonalak isilpean gordetzeko eta isilpean gordetzeko betebeharra betetzeko, aplikatzekoa den legediaren arabera, eta une horretan indarrean dagoen araudiaren arabera datuak tratatzeko, eta erabiltzaileak bidalitako informazioari dagokionez erabateko sekretua gordetzeko.

Edozein unetan erabili ahal izango dituzu zure datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, tratamendua mugatzeko, ezabatzeko, transferitzeko eta tratamenduaren aurka egiteko eskubideak, baita emandako baimena baliogabetzeko eskubidea ere, zure eskaera gure posta elektronikora edo gure posta helbidera bidaliz. Eta kontrol agintaritza eskudunera jo ahal izango du, egokitzat jotzen duen erreklamazioa aurkezteko. Kasu guztietan, idazki bat bidali beharko da, NANaren fotokopia batekin batera.

FORMULARIOA
Gure produktu eta zerbitzuei buruzko informazio komertziala bidaltzea da helburu nagusia, horregaitik formulario baten bidez betetako datu guztiak gorde egiten ditugu. Kasu honetan, datuen tratamendua legitimatuta dago zuk formularioaren bidez emandako informazioa onartzen  duzun momentutik.

AURREKONTU ESKAERA

Indarrean dauden pribatutasun-legeetan ezarritakoaren arabera, jakinarazten dizugu zure datuak PUBLIZITATEA ETA MERKATARITZA PROSPEKZIOA helburutzat hartuta tratatuko direla; beste amaiera batzuk.

GIZA TALDEA – CV BIDALTZEA

Indarrean dauden pribatutasun-legeetan ezarritakoaren arabera, jakinarazten dizugu zure datuak gordeko ditugula hurrengo helburuetarako: PROFILEN AZTERKETA; GIZA BALIABIDEAK.

Eskaera adierazitako posta-helbidera edo rrhh@autocarescabranes.com helbide elektronikora bidaliz.

XEDEA

Baldintza Orokor hauek ENPRESAren webgunea osatzen duten webguneen erabilera arautzen dute (sarbide soila barne), horietan eskuragarri jarritako edukiak eta zerbitzuak barne. Enpresan sartzen den pertsona orok onartzen du une bakoitzean indarrean dauden Baldintza Orokorren mende egotea.

Enpresak bere jardueran Erabiltzailearen esku jartzen dituen edukiak eta zerbitzuak baldintza partikularren bidez arautu ahal izango dira, eta baldintza horiek, gatazkarik izanez gero, Baldintza Orokorren gainetik egongo dira. Erabiltzaileak, halaber, kasuan kasuko edukia edo zerbitzua erabiltzen duen bakoitzean, dagozkion baldintza partikular aplikagarriak bete beharko ditu.

Enpresak beretzat gordetzen du, edozein unetan eta aldez aurretik jakinarazi beharrik gabe, www.caezurekin.biz/gunearen aurkezpena eta konfigurazioa aldatzeko eskubidea, baita Baldintza Orokor edo Baldintza Partikular hauek ere.

EDUKIAK

www.caezurekin.biz/guneko edukiak erabiltzailearen eskura jartzen ditu ENPRESAK, bere iturrietatik zein hirugarrenetatik datorren informazioarekin.

ENPRESAK ahaleginak egiten ditu edukiak ahalik eta kalitaterik handienekoak izan daitezen eta behar bezala eguneratuta egon daitezen, baina ez du bermatzen edukien erabilgarritasuna, zehaztasuna, zehaztasuna, egokitasuna eta/edo gaurkotasuna.

 

EDUKIAREN EGIAZKOTASUNA

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du eta berak emandako datuak egiazkoak eta errealitatera egokituak direla bermatzen du.

ENPRESAK ez du bere gain hartzen bezeroengandik jasotako informazioa egiaztatzeko betebehar edo konpromisorik. Era berean, ez du bermatzen webguneko informazioa zehatza izango denik, eta, beraz, ez du erantzukizunik hartuko hemen argitaratutako informazioan oinarrituta hartutako edozein motatako kalte eta galeren gain, baldin eta erabaki horiek ez badira zehatzak, zehatzak eta gaurkoak, ezta webgune honetako edukiek edo webgunearen bidez eskura daitezkeen beste batzuek izan ditzaketen akatsak edo hutsuneak ere.

IP HELBIDEAK

Webgune honetako zerbitzariek automatikoki detektatu ahal izango dituzte erabiltzaileak erabilitako IP helbidea eta domeinu-izena. IP helbide bat ordenagailu bati automatikoki esleitutako zenbaki bat da, ordenagailua internetera konektatzen denean. Informazio hori guztia zerbitzariaren jarduera-fitxategi batean erregistratzen da, eta, horri esker, datuak prozesatu ahal izango dira, soilik estatistikak lortzeko, orrialdeen inprimatze-kopurua, web-zerbitzuetara egindako bisita-kopurua, bisita-ordena, sarbide-puntua eta abar ezagutzeko.

Gainera, web-analisiak egiteko tresnak eta zerbitzuak erabil daitezkeela jakinarazten da, hala nola Google Analytic webgunearen trafikoari buruzko informazioa ematen dutenak.

JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA

Web orri honetako eduki guztiak, besteak beste, testuak, grafikoak, irudiak, horien diseinua eta eduki horiei dagozkien jabetza intelektualeko eskubideak, bai eta marka, izen komertzial edo beste zeinu bereizgarri guztiak ere, ENPRESAREN edo haren legezko jabeen jabetzakoak dira, eta horien gaineko eskubide guztiak erreserbatuta daude, jabetza intelektual eta industrialaren araudi nazionalak eta nazioartekoak babestuta.

Baldintza orokor hauen bidez, ez da inolako jabetza intelektual edo industrialeko eskubiderik lagatzen www.caezurekin.biz/webgunearen gainean, ez eta hura osatzen duten elementuekiko ere, eta Erabiltzaileari berariaz debekatzen zaio horien erreprodukzioa, eraldaketa, banaketa, komunikazio publikoa, eskura jartzea, erauztea, berrerabiltzea, birbidaltzea edo edozein izaera erabiltzea, edozein bide edo prozeduraren bidez, salbu eta legez baimenduta badago edo titularrak horretarako baimena ematen badu.

Erabiltzaileak Edukien aldi baterako kopia pribatu bat ikusi eta lortu ahal izango du, bere sistema informatikoetan (softwarea eta hardwarea) erabilera pertsonal eta pribaturako soilik, betiere jarduera komertzial edo profesionalak garatzeko ez bada. Erabiltzaileak ez ditu edukiak lortu edo lortzen saiatu behar, kasu bakoitzean bere eskura jarri ez diren edo horretarako adierazi ez diren edo Interneten erabili ohi diren bitarteko edo prozeduretatik (betiere azken horiek www.caezurekin.biz gunea kaltetzeko edo ez erabiltzeko arriskurik ez badakarte). Erabiltzaileak uneoro errespetatu beharko ditu ENPRESAREN edo hirugarrenen titulartasuneko www.caezurekin.biz/gunearen gaineko jabetza intelektual eta industrialaren eskubide guztiak.

APLIKATU BEHARREKO LEGERIA ETA JURISDIKZIOA

Erabilera-baldintza hauek Espainiako legeak arautzen ditu alderdi guzti-guztietan. Gatazkarik edo desadostasunik izanez gero, erabiltzaileak Bizkaiko Epaitegi eta Auzitegien foruaren mende jarriko da, eta berariaz uko egingo dio legokiokeen edozein foruri.

BERMEAK ETA ERANTZUKIZUNA BAZTERTZEA

ENPRESAK ez du bermatzen Webgunearen funtzionamenduaren erabilgarritasuna edo jarraitutasuna, eta, indarrean dagoen legeriak baimendutako neurri handienean, baztertu egiten du horren ondorioz sor daitezkeen kalte eta galeren erantzukizuna, bai eta eremu mugatuetara sartzeko akatsen erantzukizuna ere, erabiltzailearen arreta edo azpiegitura faltaren ondorioz.

Erabiltzailea arduratuko da beharrezko neurriak hartzeaz, birusik edo bestelako programa kaltegarririk ez dagoela egiaztatzeko. ENPRESAK ez du erantzukizunik bere gain hartzen erabiltzaileak mantentzen dituen sistemetan, softwarean, hardwarean, programetan, dokumentuetan eta fitxategi elektronikoetan kalteak edo funtzionamendu txarra eragin dezaketen elementu kaltegarriengatik, hala nola birusengatik. Era berean, ez du erantzukizunik hartuko erabiltzaileak hirugarrenei eragin diezazkiekeen kalteengatik. Web gune hau zeure borondatez eta zure erantzukizunpean erabiltzen duzu, ENPRESA ez da erantzule izango, ez kontratu bidez, ez kontratuz kanpo, Web Gune honetara sartzearen edo erabiltzearen ondorioz sortzen ari diren edo zigortzen ari diren zuzeneko eta/edo zeharkako kalteen erantzule.

ENPRESA ez da Atarian emandako informaziotik abiatuta hartutako erabakien erantzule, ezta webgunean lortutako informazioa oinarri bakartzat duten jarduketen ondorioz Erabiltzaileari edo hirugarrenei eragindako kalte-galeren erantzule ere.

ENPRESAK beretzat gordetzen du pertsonaren duintasunarekiko errespetua urratzen duten iruzkin eta ekarpen guztiak kentzeko eskubidea, baldin eta diskriminatzaileak, xenofoboak, arrazistak, pornografikoak, gazteen edo haurren, ordenaren edo segurtasun publikoaren aurkakoak badira edo, bere ustez, argitaratzeko egokiak ez badira.

HIPERESTEKAK

Erabiltzaileak eta, oro har, hiperesteka edo lotura-gailu tekniko bat (adibidez, linkak edo botoiak) ezarri nahi duen edozein pertsona fisiko edo juridikok aldez aurretik ENPRESAren idatzizko baimen bat lortu beharko du www.caezurekin.biz/(Hiperesteka) gunera.

Hiperesteka ezartzeak ez du esan nahi, inola ere, harremanik dagoenik ENPRESAren eta Hiperesteka ezartzen duen webgunearen edo webgunearen jabearen artean, ezta ENPRESAk bere edukiak edo zerbitzuak onartzen dituenik ere.

Nolanahi ere, enpresak beretzat gordetzen du edozein unetan www.caezurekin.biz/webgunerako edozein hiperesteka debekatzeko edo baliogabetzeko eskubidea, bereziki hiperesteka barne hartzen duen webgunearen jarduera edo edukiak legez kanpokoak direnean.

KOMUNIKAZIO ELEKTRONIKOAK

ENPRESAK komunikazio elektronikoak egin ahal izango dizkie www.caezurekin.biz/webgunearen erabiltzaileei, honako hauen bidez emandako datuak erreferentziatzat hartuta: kontaktua; Erabiltzailearentzat interesgarriak izan daitezkeen produktuei eta/edo zerbitzuei buruzko albisteak, berritasunak, informazioa eta merkataritza-komunikazioak.

Era berean, erabiltzaileak berariaz ematen dio baimena ENPRESAri enpresak merkaturatutako produktu eta zerbitzuei buruzko merkataritza-informazioa bidaltzeko.

Erabiltzaileak edozein unetan eten ahal izango ditu jakinarazpen horiek, ENPRESAri berariaz jakinarazita, helbide elektroniko honetan: rgpd@caezurekin.biz.

KONTRATAZIO ELEKTRONIKOA

ENPRESAREN eta hirugarrenen artean web orri honen bidez egindako kontratuek kontratazio-baldintza orokorrak bete beharko dituzte. Baldintza horiek hirugarrenen eskura jarriko dira gure zerbitzuak kontratatu aurretik eta ondoren, uztailaren 11ko 34/2002 Legean xedatutakoaren arabera.

DEUSEZTASUN PARTZIALA

Baldintza orokor horietako edozein deusez, baliogabetzat edo eraginkortasunik gabekotzat jotzeak ez du eraginik izango gainerakoen baliozkotasunean edo eraginkortasunean, lotesleak izaten jarraituko baitute.